In de praktijk blijkt dat vocht in isolatiesystemen kan binnendringen en daardoor kunnen geïsoleerde apparaten en leidingen worden aangetast door corrosie onder de isolatie. De bedrijfstemperatuur speelt daarbij een heel belangrijke rol; met name tussen -5°C en +175°C of bij cyclische temperaturen, tussen -20°C en 320°C, is kans op corrosie groot.

In de onderstaande figuur en tabel is een indeling gegeven van de kans op corrosie onder isolatie (CUI = Corrosion Under Insulation) in relatie met de bedrijfstemperaturen. Duidelijk is aangegeven dat bij temperaturen tussen 50°C en 175°C de corrosiesnelheid en daarmee het risico hoog is.