Deze specificatie omvat de technische eisen voor het ontwerpen en aanbrengen van thermische isolatiesystemen op leidingen en apparaten met een bedrijfstemperatuur tussen de omgevingstemperatuur en -200°C.

Koude isolatiesystemen hebben een bedrijfstemperatuur, continue of periodiek, lager dan de omgevingstemperatuur waarbij beperking van opwarming van het medium en voorkoming van oppervlakte-condensatie op leidingen en apparaten gewenst is.