Deze specificatie omvat de technische eisen voor hetontwerpen en aanbrengen van thermische isolatiesystemen op wanden en daken van opslagtanks met een bedrijfstemperatuur tussen omgevingstemperatuur en 250°C.

De minimale/maximale bedrijfstemperatuur dient te zijn aangegeven in de ontwerpgegevens van de opslagtank. Bij het ontwerp van het isolatiesysteem dient de frequentie van het optreden van deze extreme temperaturen in aanmerking te worden genomen.