De kwaliteit van isolatiesystemen wordt voornamelijk bepaald door een goede uitvoering. Dat houdt in dat de specificaties goed moeten worden toegepast en een strikt toezicht gedurende de gehele uitvoering van de isolatiewerkzaamheden. Het resultaat komt tot uiting in de omvang van de vereiste onderhoudswerkzaamheden in de jaren daarna.
Isolatiewerkzaamheden moeten voornamelijk worden uitgevoerd op het einde van een project in een relatief korte periode en met een grote hoeveelheid personeel. Dat geldt zowel voor nieuwbouw projecten als voor onderhoudssituaties. Omdat isolatiewerkzaamheden bestaan uit diverse opeen-volgende stappen, is goed en permanent toezicht noodzakelijk gedurende die periode om tot een goede kwaliteit te komen.
Voor en tijdens de constructie fase van een isolatieproject dient een adequaat kwaliteitsplan te worden opgesteld en te worden gevolgd. Om er zeker van te zijn dat aan de kwaliteitseisen, zoals in de..