Isolatie soort: Geëxtrudeerd Polystyreenschuim; 20°C … -50°C

De algemene eisen voor het isoleren van koude leidingen en apparaten (CINI 1.3.02) zijn van toe­passing.