In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan geëxpandeerd perliet worden gesteld.

Keramisch gebonden isolatiemateriaal, waarvan geëxpandeerd perliet de belangrijkste grondstof is, volgens ASTM C610.