In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan geëxpandeerde perliet worden gesteld.

Lichtgewicht perliet bestaat uit geëxpandeerde perliet korrels, volgens ASTM C549.