In deze specificatie zijn de minimale eisen, die aan steenwol schalen en voorgevormde bochtstukken worden gesteld, vastgelegd.

Met kunsthars gebonden steenwol schalen en voorgevormde bochtstukken, waarvan vulkanisch gesteente de belangrijkste grondstof is, volgens ASTM C547 en EN 14303.