In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan losse glaswol worden gesteld.

Losse glaswol zonder bindmiddel, waarvan kwarts en zand de belangrijkste grondstoffen zijn, volgens ASTM C764 of EN 14303.