In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan glaswol schalen met een gewapende aluminium folie of aluminiumkraft worden gesteld.

Met kunsthars gebonden glaswol schalen, waarvan kwarts en zand de belangrijkste grondstoffen zijn, volgens ASTM C547 of EN 14303.