In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan hoge temperatuur glasvezel platen worden gesteld.

Gebonden platen, hoofdzakelijk bestaand uit niet kristalijne alkali-silicaat vezels, volgens ASTM C892.