In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan hoge temperatuur glasvezel dekens worden gesteld.

Niet gebonden, genadelde dekens, hoofdzakelijk bestaand uit niet kristalijne alkali-silicaat vezels, volgens ASTM C892.