In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan steenwol platen worden gesteld (geldt niet voor brandplaat).

Met kunsthars gebonden steenwol platen waarvan vulkanisch gesteente de belangrijkste grondstof is, volgens ASTM C612 of EN 14303