In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan losse steenwol worden gesteld.

Losse steenwol waarvan vulkanisch gesteente de belangrijkste grondstof is, volgens ASTM C764 of EN 14303.