In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan steenwol schalen met gewapend aluminium of aluminiumkraft worden gesteld.

Met kunsthars gebonden steenwol schalen, waarvan vulkanisch gesteente de belangrijkste grondstof is, volgens ASTM C547 en EN 14303.