In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan calciumsilicaat platen en schalen worden gesteld.

Opm.: De opdrachtgever kan certificering eisen volgens EN 14306 of gelijkwaardig.

Een verbinding tussen calcium en silicaten waaraan een versterkingsvezel is toegevoegd volgens ASTM C533 of EN 14306; deze vezel mag geen asbestvezel zijn.