In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan aerogel dekens worden gesteld.

Silica-aerogel verstevigd met vezels volgens ASTM C1728.