In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan polyisocyanuraat hardschuim worden gesteld.

Hard cellulair plastic op basis van polyisocyanuraten, met een structuur hoofdzakelijk opgebouwd uit gesloten cellen, volgens ASTM C591 of EN 14308 en gefabriceerd met blaasmiddelen met een ozonafbrekend vermogen (ODP) van nul (0) en die geen CFK’s of HCFK’s bevatten.