In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan twee componenten polyurethaan gespoten/gegoten hardschuim voor injectie en in-situ applicatie in koude / cryogene isolatie-systemen worden gesteld.

Twee componenten polyurethaan hardschuim systemen (traag opschuimend), bestaande uit een component MDI (Di-phenyl methane,di-isocyanate) en een component polyol mengsel.