In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan cellulair glas worden gesteld.

Cellulair glas, zonder bindmiddel en opgebouwd uit gesloten cellen volgens ASTM C552 of
EN 14305.