In deze specificatie zijn de technische eisen vastgelegd, die aan hulpmaterialen in koude en/of cryogene isolatiesystemen worden gesteld.

Materiaal

Afmetingen

Rek bij breuk, vlgs. ISO 37

Treksterkte, vlgs. ISO 37

: butyl rubber membraan

: dikte 1,2 mm; breedte 250 mm

: min 350%

: min. 8,0 MPa