In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan aluminiumtape voor het afwerken van isolatie en / of voor het afdichten van naden in beplating worden gesteld.

Bestand tegen UV-licht.