Er zijn diverse computerprogramma’s beschikbaar waarmee warmteoverdrachtsberekeningen kunnen worden uitgevoerd voor de bepaling van de isolatiedikte. De fabrikant van isolatiemateriaal, de aannemer en de klant hebben allen hun eigen programma. Deze programma’s zijn niet altijd van toepassing op verschillende soorten isolatiematerialen en geven soms verschillende resultaten. Uitgangspunt bij alle berekeningsmethoden dient ISO 12241 te zijn, waarin de diverse isolatiesystemen, de formules en de factoren zijn vastgelegd.

Met een berekeningsprogramma kan voor alle leidingdiameters en vlakke wanden de gewenste isolatiedikte voor alle mogelijke bedrijfstemperaturen worden berekend. De resultaten worden meestal in tabelvorm gepresenteerd. De berekende resultaten geven niet alleen de vereiste isolatiedikte, maar andere resultaten, zoals warmteverlies, de thermische geleidingscoëfficiënt, emissie etc. kunnen vaak eveneens worden.