De emissiviteit van een materiaal (aangeduid met ε) is de verhouding tussen de hoeveelheid energie die door een bepaald materiaal wordt uitgestraald en de hoeveelheid energie die door een volkomen zwart lichaam wordt uitgestraald, bij dezelfde tempratuur.