In de praktijk blijkt dat water en vocht soms in het isolatiesysteem kan binnendringen en geïsoleerde apparaten en leidingen kunnen worden aangetast door corrosie onder isolatie (CUI – Corrosion Under Insulation), met name in het temperatuurgebied tussen -20°C en +175°C (-5°F en +350°F) of bij cyclische bedrijfstemperaturen.

Het voorkomen of beperken van corrosie onder isolatie kan alleen door middel van een systeem-aanpak.
In alle stadia moet aandacht besteed worden aan het voorkomen van CUI: bij het ontwerp, constructie, verf- & coating werk, applicatie van het isolatiesysteem, inspectie en onderhoud. Apparaten- en leiding­onderdelen, zoals stompen en ondersteuningen, e.d., moeten zodanig worden ontworpen en onderhouden, dat het binnendringen van water in het isolatiesysteem wordt voorkomen.