Bij deze algemene eisen behoort ook het “inspectieformulier” (CINI 7.8.01). Aanbevolen wordt om voor de aanvang van de werkzaamheden een pre-inspectie bespreking te houden, tussen opdrachtgever en de aannemer, waarbij een Inspectie Test Plan (ITP), werkmethoden etc. worden besproken en vastgelegd.

De oppervlaktevoorbehandeling, die nodig is om het gekozen verf- of coatingsysteem aan te brengen, staat vermeld in de betreffende specificatie. In nieuwbouw situaties dient droog stralen de methode van oppervlaktebehandeling te zijn, omdat die methode de optimale oppervlakte conditie realiseert, als basis voor een goede kwaliteit verfsysteem. In onderhoudssituaties dient bij voorkeur eveneens (vacuüm)gestraald te worden. Indien dat niet mogelijk is kan als oppervlaktebehandeling worden gekozen voor mechanisch reinigen, met behulp van draaiende staalborstels, slijpgereedschappen, percussiehamers etc.