De bouwleiding/opdrachtgever dienen erop toe te zien dat ruwe lassen en scherpe kanten zijn afgerond, met een minimum radius van 2 mm (ref. ISO 8501-3 grade P3) en alle lasspetters zijn verwijderd, alvorens met de oppervlaktevoorbehandeling wordt begonnen.

In deze specificatie worden 3 verfsystemen vermeld.