FACTOREN VOOR HET BEPALEN EQUIVALENTE OPPERVLAKTE VOOR WARMTE EN KOUDE ISOLATIE

Positie-letters van
opmeetschets
CINI 8.5.01
Apparaatcomponenten CINI-constructiedetail Factor
warm koud
b) Bolle koppen-bodems

Puntkappen

4.2.04
4.3.23
4.2.03
5.3.21

5.3.21

2,5

2,0

c) Vlakke koppen/deksels 5.3.21 1,5
d) Conische eindstukken 2,0
e) Conische overgangsstukken 2,0
f) Vacuumringen/steunringen 4.2.15 5.2.06 2,0
Mangaten 4.2.05/10 5.2.07 2,5
g) (Afneembare) flenskap inclusief sluitranden 4.4.00/
(4.1.18)
5.4.05 1,5
h) (Afneembare) eindkappen warmtewisselaars,
inclusief sluitranden, exclusief kap voor davit
4.4.02 5.4.02 1,5
Pompen 3,0