In deze specificatie zijn de minimale eisen vastgelegd, die aan een tweecomponenten ontdreuningspasta voor het verminderen van geluidsafstraling van pijpommantelingen, worden gesteld.

Component A bestaat uit viskeuze oplosmiddelvrije polyurethaanharsen.