Opmeetspecificatie: Schets CINI 8.5.01 Apparaten in m²
Onderdeel factor eq.m²
Romp
 ( 3100 × 6000 + 800 × 500 ) 59,66 1,0 59,66
Bolle kop
 ( 3100 x 500 + ¼ x 3100² ) 12,41 2,5 31,03
Puntkap
 ( 3100 x 500 + ¼ x 3100² ) 12,41 2,0 24,82
Vlakke kop
 × ¼ × 800² 0,50 1,5 0,75
Mangat 24″
 ( 710 × 380 + ¼ × 710² ) 1,24 2,5 3,10
[24″ + 2 x isolatiedikte = 710]
Apart te verrekenen
Uitsparing + sluitrand 24″ mangat
Uitsparing + T-stuk 800 mm
Supports 2 stuks
p.m.
p.m.
p.m.
119,36