CINICALC Rekentool

Cinicalc is een onafhankelijke rekentool dat via CINI verkrijgbaar is. De volgende berekeningen kunnen worden uitgevoerd:

  • Economische isolatiedikte
  • Energieverlies van niet geïsoleerde systemen
  • Energieverlies van geïsoleerde systemen
  • Temperatuurverloop in systemen met stromend of stilstaand product

Bij het berekenen van het energieverlies wordt tevens de omvang van de CO2-emissie berekend.

Bij de berekening van de economische isolatiedikte wordt rekening gehouden met de kosten voor zowel isolatie materialen en montage, het onderhoud en de ‘energie-verliezen’ door het isolatiesysteem.

Deze kosten zijn projectafhankelijk en dienen door de gebruiker zelf ingevoerd te worden, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

CINICALC Rekentool

Eigenschappen CINICALC Rekentool