Het CINI handboek

Het CINI handboek is het naslagwerk voor iedereen die zich vakmatig bezighoudt met isolatie in de industrie. Het boek stelt isolatiebedrijven, opdrachtgevers en adviseurs in staat een optimale kwaliteit van het isolatiewerk te realiseren.

Jaarlijks wordt het CINI handboek verfijnd en uitgebreid.

Het boek heet “Handboek Isolatie voor de Industrie”.
CINI is verantwoordelijk voor de samenstelling en de inhoud van het handboek.

(*)Vanwege de internationale vraag is het CINI handboek ook in de Engelse taal beschikbaar.

Inloggen Handboek

Voordelen van het CINI handboek