CINI Academy

Heeft tot doel om opleidingen aan te bieden voor engineers, inspecteurs, werkvoorbereiders en toezichthouders in de industriële isolatie.

Doelgroepen zijn eindgebruikers (asset owners), keurings – en certificerende instanties (bijv. overheden) en uitvoerende partijen. (incl. engineering contractoren)

De cursussen worden ontwikkeld en verzorgd op meerdere niveaus, waarbij niet alleen de opleiding, maar vooral de combinatie van opleiding en ervaring de deelnemers tot een gewenst niveau zal brengen.

Commissie INdustriële Isolatie (CINI)

Sinds kort ontwikkelt en doceert CINI opleidingen, naast het uitbrengen en up-to-date houden van het uitgebreide CINI handboek, het Isolatie Zakboekje en het calculatieprogramma Cinicalc.

CINI Academy trainingen

 1. Awareness training
  Online bewustmakingscursus die de deelnemers inzicht geeft in technische isolatie, direct gerelateerd aan het CINI Handboek.
 1. Knowledge training
  Een tweedaagse cursus die de deelnemers een kennis niveau geeft in technische isolatie en het CINI handboek leert te gebruiken. Tevens biedt deze cursus inzicht in het kiezen van de juiste materialen en oplossingen in projecten en onderhoudstoepassingen. Praktische ervaring met technische isolatie en/of het volgen van de Awareness training is een voorwaarde.
 1. Expert training
  Speciaal ontwikkelde cursussen op het gebied van inspectie, engineering, werkvoorbereiding, maar ook thermische- en isolatiedikte berekeningen met Cinicalc kunnen worden aangeboden. Een afgeronde Knowledge training en meerjarige ervaring met technische isolatie is noodzakelijk om een certificaat te kunnen behalen.
 1. Master training
  Specialistische trainingen voor personen detailkennis willen uitbreiden in een of meerdere onderwerpen met als doel waardevolle inspecties, beoordelingen en kwaliteitsadviezen te kunnen geven. Succesvol afronden van de Expert training is voorwaarde.