CINICALC Rekentool

Cinicalc is een onafhankelijke rekentool dat via CINI verkrijgbaar is. De volgende berekeningen kunnen worden uitgevoerd:

  • Economische isolatiedikte
  • Energieverlies van niet geïsoleerde systemen
  • Energieverlies van geïsoleerde systemen
  • Temperatuurverloop in systemen met stromend of stilstaand product

Bij het berekenen van het energieverlies wordt tevens de omvang van de CO2-emissie berekend.

Bij de berekening van de economische isolatiedikte wordt rekening gehouden met de kosten voor zowel isolatie materialen en montage, het onderhoud en de ‘energie-verliezen’ door het isolatiesysteem.

Deze kosten zijn projectafhankelijk en dienen door de gebruiker zelf ingevoerd te worden, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

CINICALC Rekentool

CINICALC Rekentool

Eigenschappen CINICALC Rekentool

 

CINICALC Rekentool in de webshop bekijken