Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 de eigenaar  : CINI;
 gebruik(en)  : alle denkbare handelingen;
 u  : de gebruiker (bezoeker) van de website;
 de content  : alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door CINI met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, CINI aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. CINI is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. CINI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

CINI kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Richtlijnen in verband met gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) toepassingen: 

CINI verbiedt de toegang van de CINI-handboek en gerelateerde CINI intellectuele eigendommen (CINI Academy) tot elke vorm van Artificiële Intelligentie (AI) toepassingen en gereedschappen (bijv. ChatGPT / Micrsoft Copilot / …).

Bovendien is het creëren van afgeleiden van het CINI-handboek en intellectuele eigendommen gekoppeld aan CINI Academy met behulp van AI ook verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de voorzitter van CINI.

In geval van dergelijk gebruik zal CINI en CINI Academy respectievelijk de toegang van een licentiehouder tot CINI-handboek en het CINI Academy portaal opschorten en verdere juridische stappen overwegen.”