CINI Specificatie
Voorwoord 0.1.01
Bestuur Stichting CINI, Samenstellers CINI-handboek, contactgegevens 0.1.02
Overzicht revisies 0.1.03
Adreswijzigingsformulier 0.1.04
Definities en Omrekenfactoren 0.1.05