CINI Specificatie
ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR LEIDINGEN
Overzicht leiding isolatie details 5.1.00
Leidingisolatie, eenlaags 5.1.01
Leidingisolatie, tweelaags 5.1.02
Leidingisolatie, drielaags 5.1.03
Overzicht flexibele leiding isolatie 5.1.04
Afwerken van isolatie met beplating diameter >120mm en >150mm roestvrijstaal 5.1.05.1
Afwerken van isolatie met beplating diameter <120mm en <150mm roestvrijstaal 5.1.05.2
Contractienaad horizontaal / verticaal 5.1.06
Isolatie beëindiging 5.1.07
Dampkering 5.1.08
Oplegondersteuning 5.1.09
Ophangondersteuning 5.1.10
Oplegging en ondersteuning aan leiding 5.1.11
T-stukken, eenlaags 5.1.12
T-stukken, drielaags 5.1.13
Horizontale en verticale bochten 5.1.14
Principe geprefabriceerde bochten 5.1.15
Bocht in puntkap/T-stuk uitvoering 5.1.16
Vervallen 5.1.17
Concentrische verloopstukken 5.1.18
Excentrische verloopstukken 5.1.19
Flenskap horizontaal, eenlaags 5.1.20
Flenskap horizontaal, drielaags 5.1.21
Flenskap verticaal, tweelaags 5.1.22
Afsluiterkap horizontaal, eenlaags 5.1.23
Vervallen 5.1.24
Afsluiterkap horizontaal met verlengde spindel, tweelaags 5.1.25
Afsluiterkap verticaal met verlengde spindel, drielaags 5.1.26
ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR TORENS
Overzicht torens 5.2.00
Overzicht isolatiesysteem 5.2.01
Opbouw isolatiesysteem 5.2.02
Beplating 5.2.03
Koppen 5.2.04
Isolatie van bodem/skirt 5.2.05
Vacuümring/steunring – contractienaad 5.2.06
Mangat 5.2.07
Leidingaansluiting 5.2.08
Ondersteuningen/doorvoeringen 5.2.09
Naam/nummerplaat 5.2.10
ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR VATEN
Overzicht verticale vaten 5.3.00
Vatondersteuning en bodemafvoer 5.3.01
Vatondersteuningen, brackets 5.3.02
Hijsogen 5.3.03
Meetpunten 5.3.04
Bodemisolatie 5.3.05
Overzicht horizontale vaten 5.3.20
Koppen 5.3.21
Ondersteuning 5.3.22
Aansluiting onderkant 5.3.23
Peilglas 5.3.24
ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR WARMTEWISSELAARS
Overzicht horizontale warmtewisselaars 5.4.00
Eindkap 5.4.01
Mangatkap 5.4.02
Aansluiting aan bovenzijde 5.4.03
Aansluiting aan onderzijde of opzij 5.4.04
Flensverbinding 5.4.05
Ondersteuning 5.4.06
Expansie/contractiebalg 5.4.07
WERKTUIGBOUWKUNDIGE DETAILS
Clips/ondersteuningsstrips aan vaten/skirts 5.9.01
Clips/ondersteuningsstrips aan zadel 5.9.02
Clips/ondersteuningsstrips aan poot 5.9.03

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie gepubliceerde uitgaven