CINI Specificatie
WARMTE ISOLATIE – ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR LEIDINGEN
Overzicht leiding isolatie 4.1.00.1
Overzicht leiding isolatie – benamingen isolatie beëindigingen 4.1.00.2
Isoleren van leidingen met schalen en dekens 4.1.01
Ondersteuning van isolatie en beplating van verticale en horizontale leidingen 4.1.02
Isolatieondersteuningsringen bij verticale leidingen 4.1.03
Leidingen met tracing uitgevoerd in schalen en gaasdekens 4.1.04
Afwerken van isolatie met beplating – diameter < 120 mm 4.1.05.1
Afwerken van isolatie met beplating – diameter ≥ 120 mm 4.1.05.2
Afwerken van isolatie met beplating – diameter ≥ 120 mm, gekrompen overlap 4.1.05.3
Afwerken van isolatie bij expansie voor horizontale en verticale leidingen 4.1.06
Ongeïsoleerde flenzen horizontaal en verticaal 4.1.07
Platte kanten aan kokers 4.1.08
Isolatie bij kapbeugels 4.1.09
Oplegging en ondersteuning aan leidingen 4.1.10
Afwerking bij scharnierende ophanging 4.1.11
Diverse T- stukken 4.1.12
Diverse bochtstukken 4.1.13
Horizontale en verticale bochten 4.1.14
Vervallen 4.1.15
Concentrische verloopstukken 4.1.16
Excentrische verloopstukken 4.1.17
Afneembare flenskap, horizontaal – dekens op de flens 4.1.18.1
Afneembare flenskap, horizontaal – dekens aan de binnenkant van flenskap 4.1.18.2
Afneembare flenskap, verticaal 4.1.19
Afneembare afsluiterkap ≤ DN 150 4.1.20
Afneembare afsluiterkap met verlengde spindel ≤ DN 80 4.1.21
Afneembare afsluiterkap verticaal ≤DN 150 4.1.22
Afneembare afsluiterkap “T” uitvoering verticaal ≥ DN 150 4.1.23
Afneembare stoetkap horizontaal ≥ DN 150 4.1.24
Afneembare expansiebalgkap horizontaal 4.1.25
Afneembare expansiebalgkap verticaal 4.1.26
Afneembare flenskap voor brandbaar medium horizontaal 4.1.27
Afneembare flenskap voor brandbaar medium verticaal 4.1.28
Afneembare afsluiterkap voor brandbaar medium horizontaal 4.1.29
Vervallen 4.1.30
Afneembare flenskap met steekflens verticaal 4.1.31
Afneembare flenskap met steeklens horizontaal 4.1.32
Vervallen 4.1.33
Isolatiesysteem met spouw 4.1.34
Afneembare kap voor afsluiter / ontluchting 4.1.36
Persoonsbescherming 4.1.35
Isolatiematras voor flenzen / T- stukken 4.1.50
Vervallen 4.1.51
Isolatiematras voor standaard afsluiter 4.1.52
Isolatiematras voor schuifafsluiter 4.1.53
Vervallen 4.1.54
Isolatiematras, verticale leiding met regenkap 4.1.55
WARMTE ISOLATIE – ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR TORENS
Overzicht voor torens 4.2.00
Verticale leidingaansluiting op een apparaat – doorvoering 4.2.01
Installatie van isolatiemateriaal met banden op apparaten 4.2.02
Kopuitvoering puntvormig (segment of conische kap) diameter < 1000 mm 4.2.03
Kopuitvoering bolvormig, diameter ≥ 1000 mm 4.2.04
Topaansluiting/verticaal mangat 4.2.05
Uitvoering aan skirt 4.2.06
Ondersteuning aan een apparaat 4.2.07
Horizontale kraag cellulair glas 4.2.08
Horizontale aansluiting op een apparaat – zonder/met gelaste kraag 4.2.09.1
Horizontale aansluiting op een apparaat – met CG kraag 4.2.09.2
Mangat, horizontale uitvoering – deken op mangat 4.2.10.1
Mangat, horizontale uitvoering – deken aan binnenkant kap 4.2.10.2
Expansieverbinding in beplating van apparaten 4.2.11
Overlap bij verticale en horizontale langs- en rondnaden 4.2.12
Ondersteuningsring 4.2.13
Ondersteuningsring, details 4.2.14
Afwerking ter plaatse van een vacuümring 4.2.15
Afwerking ter plaatse van de naamplaatondersteuning 4.2.16
Vessel Inspection Plug (VIP) 4.2.17
Isolatiesysteem met spouw voor torens / apparaten / vaten 4.2.18
Isolatiematras voor mangaten 4.2.50
WARMTE ISOLATIE – ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR VATEN
Overzicht voor verticale vaten 4.3.00
Vat ondersteuningen – poten 4.3.01
Vat ondersteuningen – oplegpunt 4.3.02
Details van hijsogen 4.3.03
Referentie meetpunt en druk/temperatuur meetpunt 4.3.04
Horizontale vaten, overzicht 4.3.20
Vervallen 4.3.21
Peilglas 4.3.22
Kopuitvoering bolvormig (semi ellipsvormig) 4.3.23
Kopuitvoering bolvormig (semi ellipsvormig) met mangat 4.3.24
Kapaansluiting onderkant 4.3.25
WARMTE ISOLATIE – ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR WARMTEWISSELAARS
Overzicht voor horizontale warmtewisselaars 4.4.00
Eindkap (horizontaal) diameter kap ≤1000 mm 4.4.01
Afneembare eindkap (horizontaal) 2-delig 4.4.02
Verticaal naar boven gerichte aansluiting aan een apparaat 4.4.03
Horizontaal en verticaal naar beneden gerichte aansluiting aan een apparaat 4.4.04
WARMTE ISOLATIE – ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR TANKS
Overzicht voor tanks (bedrijfstemperatuur van 20°C tot 250°C) 4.5.00
Tankwand isolatiesysteem, gelast – verticale doorsnede tankwand 4.5.01
Tankwand isolatiesysteem, gelast – afstandhouders 4.5.02
Tankwand isolatiesysteem, gelast – horizontale doorsnede tankwand 4.5.03
Overzicht tanks, diam. < 12 m, gelaste ondersteuningen, vlakke afwerkplaat 4.5.04
Overzicht tanks, diam. < 12 m, buiten afhangend systeem, vlakke afwerkplaat 4.5.05
Horizontale aansluiting, gefixeerde doorvoering 4.5.06
Horizontale aansluiting, flexibele doorvoering 4.5.07
Tankdakisolatie, plaatverdeling 1 4.5.08
Tankdakisolatie, plaatverdeling 2 4.5.09
Tankdakisolatie, plaatverdeling 3 4.5.10
Tankdakisolatie, plaatverdeling 4 4.5.11
Tankdakisolatie, topkap 4.5.12
Tankdakisolatie, nozzle doorvoeringen verticaal 4.5.13
WARMTE ISOLATIE – ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS VOOR POMPEN
Omkasting voor pompen (voorbeeld) 4.6.01
WARMTE ISOLATIE – WERKTUIGBOUWKUNDIGE DETAILS
Tankdakregenrand 4.9.01
Tankwand isolatiesysteem – binnen afhangend systeem 4.9.02
Tankwand isolatiesysteem – buiten afhangend systeem 4.9.03
Details tankwand isolatiesysteem afhangstrip 4.9.04
Details tankwand isolatiesysteem – veer-/boutspanners 4.9.05
Details tankwand isolatiesysteem – afstandhouder/bevestigingsprofiel en koppelstrip 4.9.06
Tankdak, bevestigingsspiraal 4.9.07
Clip voor isolatieondersteuningsring 4.9.10
Naamplaat ondersteuning 4.9.11
Minimale afstand tussen isolatiesysteem en ondersteuningsbalk 4.9.12
WARMTE ISOLATIE – ISOLATIE-/AFWERKINGSDETAILS FLEXIBELE AFWERKING – GRP
Overlap methode 4.60.01
Overlap methode + stoot naden 4.60.02
Horizontale en verticale bochten – kleine diameters 2 x 45° bocht 4.60.03.1
Horizontale en verticale bochten 4.60.03
T-stuk 4.60.04
Expansienaad voor horizontale leidingen 4.60.05
Expansienaad voor verticale leidingen 4.60.06
Isolatie beeindiging bij bedrijfstemperatuur (< 90°C) 4.60.07
Isolatie beeindiging bij hoge bedrijfstemperatuur (> 90°C) 4.60.08
Niet afneembare flenskap met enkele en dubbele overlap 4.60.09
Niet afneembate afsluiterkap 4.60.10
Horizontale aansluiting aan apparaat 4.60.21
Ter plaate van een vacuumring 4.60.22

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie gepubliceerde uitgaven