CINI Specificatie
Inleiding geluidsisolatie 9.2.01
Algemene eisen voor het akoestisch isoleren van warme en koude leidingen en apparaten 9.2.02
MONTAGE VOORSCHRIFTEN VOOR HET ISOLEREN VAN LEIDINGEN EN APPARATEN
Minerale wol (GW, RW) 9.2.11
Minerale wol (GW, RW) met luchtspouw 9.2.12
Diverse afwerkmaterialen 9.2.20
MATERIALEN
Eén-component ontdreuningspasta, bestemd voor vermindering van geluidsafstraling 9.3.01
Tweecomponent ontdreuningspasta, bestemd voor vermindering van geluidsafstraling 9.3.02
Massaplaat, bestemd voor het verbeteren van geluidsisolatie 9.3.03
Sandwichplaat, bestemd voor het verminderen van geluidsafstraling 9.3.04
Ontdreuningsplaat, bestemd voor het verminderen van geluidsafstraling 9.3.05
MS-Polymeer kit, voor akoestische en vloeistofdichte afdichting van naden 9.3.06
GELUIDSISOLATIE-/ AFWERKDETAILS VOOR LEIDINGEN
Overzicht Geluidsisolatie Klassen 9.5.00
Leiding isolatie 9.5.01
Leiding isolatie, eindkap 9.5.02
Flenskap, horizontaal 9.5.03
Aansluiting en T-stukken 9.5.04
Ondersteuning van beplating, horizontaal 9.5.05
Ondersteuning van beplating, verticaal 9.5.06
Leiding isolatie, pijpondersteuning 9.5.07
Leiding isolatie, steunpunt 9.5.08
Leiding isolatie, koude isolatie + geluidsisolatie 9.5.09
Leiding isolatie, geluidsisolatie met spouw 9.5.10

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie gepubliceerde uitgaven