CINI Specificatie
Corrosiebescherming onder isolatie 7.2.01
Zoekpad voor corrosiebescherming onder isolatie 7.2.02
Algemene eisen voor corrosiebescherming onder isolatie 7.3.01
NIEUWBOUW – KOOLSTOFSTAAL
Verfsystemen voor temperatuurgebied -30ºC…120ºC 7.4.01
Verfsysteem voor temperatuurgebied -30ºC… 200ºC 7.4.02
Verfsystemen voor temperatuurgebied 200ºC…400ºC 7.4.03
Thermisch gespoten aluminium (TSA) -165ºC…540ºC 7.4.04
Verfsystemen voor temperatuurgebied (ICC) -165ºC…400ºC 7.4.05
NIEUWBOUW – ROESTVASTSTAAL
Verfsysteem voor temperatuurgebied -30ºC… 200ºC 7.4.06
Aluminiumfolieomwikkeling -30ºC…540ºC 7.4.07
Thermisch gespoten aluminium (TSA) -165ºC…540ºC 7.4.08
ONDERHOUD – KOOLSTOFSTAAL
Verfsystemen voor temperatuurgebied -30°C … 120°C 7.6.01
Verfsysteem voor temperatuurgebied -30°C … 200°C 7.6.02
Verfsystemen voor temperatuurgebied 200°C … 400°C 7.6.03
Thermisch gespoten aluminium (TSA) -165ºC…540ºC 7.6.04
Verfsystemen voor temperatuurgebied (ICC) -165ºC…400ºC 7.6.05
ONDERHOUD – ROESTVASTSTAAL
Verfspecificatie voor temperatuurgebied -30°C … 120°C 7.6.06
Aluminiumfolieomwikkeling -30ºC…540ºC 7.6.07
Algemene begrippen en definities 7.7.01
Inspectieformulier 7.8.01

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie gepubliceerde uitgaven