1

  CINI Specificatie
METALEN
Aluminium plaat of band 3.1.01
Gealuminiseerde staalplaat Type 2 & Type 1 3.1.02
Aluzink staalplaat 3.1.03
Continu thermisch (Sendzimir) verzinkte staalplaat 3.1.04
Roestvaststaal plaat 3.1.05
PLASTISCHE MATERIALEN
Weerbestendige mastic op basis van ethylvinylacetaat 3.2.01
Weerbestendige, dampremmende mastic op basis van latex 3.2.02
Weerbestendige, dampremmende mastic op basis van elastomeren 3.2.03
Weerbestendige, dampremmende / celvullende mastic op basis van bitumen 3.2.04
Contactlijm 3.2.05
2-Componenten lijm 3.2.06
Vervallen 3.2.07
Dampremmende sealer 3.2.08
Dampremmende 2-componenten sealer 3.2.09
Weerbestendige (UV-uithardend) glasvezelversterkte polyester (GRP) 3.2.11
Dampremmende mastic voor CG op basis van polymeer 3.2.12
Flexibele elastomeer membraan 3.2.13
TAPES/FOLIES
Aluminium tape 3.3.01
Bitumenband, voorzien van aluminiumfolie 3.3.02
Vervallen 3.3.03
Petrolatumband 3.3.04
Vinyl tape / folie 3.3.05
Butyl rubber tape / folie 3.3.06
Dampremmende multiplexfolie van aluminium / polyester 3.3.10
Dampremmende multiplextape van aluminium / polyester 3.3.11
Aluminium polyester laminaat tape / folie 3.3.12
GLASWEEFSELDOEKEN
Glasweefseldoek 420 tot en met 950 g / m² bestemd voor isolatiematrassen 3.4.01
SILICA WEEFSELDOEKEN
Silica weefseldoek 610 en 1085 g / m² bestemd voor isolatiematrassen 3.5.01
COATING
Coating voor isolatiematrassen 3.6.01
HULPMATERIALEN
Hulpmaterialen bestemd voor koude / cryogene isolatiesystemen 3.25.01
Hulpmaterialen voor het fabriceren van isolatiematrassen 3.25.02

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door de stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie gepubliceerde uitgaven