Voor u ligt het CINI Handboek ‘Isolatie voor de Industrie’ met hierin de minimale eisen aangaande thermische- en geluidsisolatie van technische installaties in de industrie. Het is bedoeld voor constructeurs, engineers, inkopers, uitvoerders en inspecteurs.