Het CINI Handboek geeft een verzameling van toe te passen materialen en technieken op het gebied van thermische en geluidsisolatie in de procesindustrie. Het beschrijft de minimale kwaliteitseisen die daaraan gesteld dienen te worden voor een buitenopstelling, om daarmee te waarborgen dat isolatiesystemen op duurzame wijze worden aangebracht.

In een technische project- of onderhoudsspecificatie dienen de volgende onderdelen te worden aangegeven: